is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

studenten-philosophie, genoemde scheldwoorden en flaauwiteiten voor ware studenten-argumenten en aardigheden zullen laten doorgaan ?

Dat de Utrechtsehe studenten zich facto aansluiten bij de meening zoo vurig door hun Academisehen Senaat ontwikkeld , dat universeele vorming, algemeene ontwikkeling noodig is voor den man van wetenschap; dat zij toonen dat die algemeene ontwikkeling ook aan ütrecht’s Academie verkregen wordt; het is het eenig bruikbaar argument voor de voortreffelijkheid der academische opleiding; daardoor zal men zegepralend uit den strijd treden met die practische mannen, die de zuivere wetenschap veel te duur vinden, en die in de plaats van Hollands „jolige wezens”, een leger van vervelende technici, polytechnici, enz. willen stellen

C. B. S.