is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZONSVERDUISTPJRING EN.

In het jaar 1866 /.uilen drie verduisteringen der Zon en twee der Maan plaats hebben, waarvan ééne Zons- en ééne Maansverduistering gedeeltelik bij ons /igtbaar zullen zijn.

16 Maart. Gedeeltelijke Zonsverduistering. Zigtbaar in noordoostelijk Azië en noordwestelijk Amerika.

31 Maart. Geheele Maansverduistering. Zigtbaar in Europa, Afrika, westelijk Azië en in Amerika. Het begin ’s morgens ten 2 ure 57 min., het midden ten 4 ure 53 min. en' het einde ten 6 ure 48 min. De Maan gaat bij ons ten 5 ure 40 min., alzoo geheel verduisterd onder. Is alleen in Amerika volledig te zien.

15 April. Gedeeltelijke Zonsverduistering. Zigtbaar in het zuidelijk gedeelte van Australië en de zuidelijke Ijszee.

24 September. Geheele Maansverduistering. Zigtbaar in het oosten van Europa, in het zuiden van Azië, in Afrika en het westelijk gedeelte van Noord- Amerika.

8. October. G-edeeltelijke Zonsverduistering. Bij ons zigtbaar, alsmede in Zweden , Noorwegen , Denemarken, Groot-Brittanië, Frankrijk, Spanje en Portugal, noordwestelijk Afrika en het noordelijk gedeelte van Noord-Amerika. Het begin ’s nam. ten 4 ure 48 min., het midden ten 5 ure 43 min. en het einde ten 6 ure 38 min. De Zon en de Maan gaan bij ons ten 5 ure 20 min., dus vóór het midden der verduistering onder. De grootte der verduistering zal sen duim over de noordzijde bedragen.