is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage C.

ATIIENAEUM ILLUSTRE TE AMSTERDAM.

TWEEDE ÜITSCHEIJVING VAN PRIJSVEAGEN.

De Hoogleeraren aan het Athenaeiim Illustre, in vereeniging met de Hoogleeraren aan de drie Protestantsehe Seminariën en aan de Genees-, Heel- en Verloskundige school te Amsterdam, hebben besloten de vijf volgende prijsvragen uit te schrijven en een gelijk getal gouden eerepenningen uit te loven, waarvan de uitreiking aan de schrijvers der antwoorden, die de bekrooning waardig gekeurd zijn, zal geschieden bij gelegenheid der viering van het 47®" Lustrum van het Athenaeum Illustre, op 8 Januarij 1847.

I°. Uit het vak der EEOTSGELEEnDHEin.

Men verlangt:

Eene ontwikkeling en beoordeeling van het regt