is toegevoegd aan je favorieten.

Utrecht in woord en beeld, jrg 1, 1925-1926, no 52, 26-03-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I' JAAROANO No. 52

VERSCHIJNT IEDEREN VRIJDAG

26 MAART IOJ

.___._ \ Z ‚ „H: }‚„„„ .‚ v _„,_„ _‚ . » . — ‚3 -‚ «aan —;— . bunny» . u‘ ’ . . __ .._ . ‚ _‚-‚ ‚ j" ‚_ ‚ —‚ ‚f . Í..‚';g_-‘-Ï{g'_ ' V‘ “ ' ‚pîìëíîëî-íîîî’ ”: iízí-î: w; ‘u „á —-———.._""'7‘ 'l.'*”«‘—v '- r’ “ ‚ «H. ‚u "7 u — _ ï ————___=.——_ – — »‘< ‚A ‘ ' — 74:». ‘ . a» v —————— :„-‚„‚;‚3„‘5;ì?gî5‘2 ‘ ‘íî _ __ . < . 4. — – -: w ____________; '_'_‘ .._v- 4u, ‚-'_„,»,—— . u _ í í “*—"—' . —————— f ‚' a ï A Ë . ï- ‚ ' " ‘ _‘ ’ __._ ‚ =_-= 7-: __‚ ’=—= ‘ í’ _\ È Ë. . z: V — — ï ’ ‘ . . ì . y ' ‚ï _ . ï í ""' " ‘ . ""- "f z Líî’ ‚ .ï%“ÈZ—Î_ ____ > / ‚Ë Í î =_:*—.='_ __ ":1: .___ — ‚ .._ I; " I: ‚u , . ë _ ' g ‘i? :—____—‚ — v ' v-„ë – .. * 1-—— ———— e ._ __. í’. „_ e '__> / >*—"“___———:————__ — __ 32+‘ ‚ _____ \ ïí _ > . Â T2“ ‘——-.__ Ëîâ: '-‚ ‚ -.>= ' ' ___.__._.______„*———= ' ‘s "—‘—':‘:_'_. -== l ‚a V ’ '——-—í—— "J: ' —.____'—_—-;—__ "î l —__:___._ . ______í____ ï .. Ì _. :Ê: .. ‘í___ ' _ ‚ 17;‘- í» ' -_ ——‘t—— ‘Q3 " — : 5.‘ __ _ _ _ v: —_í_—__—._ . . ï – _________î":——-———————————î--—____——:____—-——._. ‚d. v Iwír‘ ü ijí’ "— ” ‘

‘Èäîìèîíîíîìáonnì: ÍBÎ

ABONNEMENTSPRIJS: 12'/2 CT. per week. F 1.62‘ PER KWARTAAL VOOR HET BUITEN* LAND F 10 P. JAAR BIJ VOORUITBETALING

BUREAÜX REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIËN BOOTHSTRAAT No. 3 . UTRECHT TELEFOON No. 1652

ADVERTENTIEPRIJS: 50 C£NT PER REGEL. . BIJ CONTRACT BELANGRIJKE KORTING. » VOORPAGINA • • EXTRA TARIEF .

I |=HET „SPOORWEGHUIS" VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING =. I VAN SPOOR- EN TRAMWEGPERSONEEL ===^

frbliderf /en' W f een gedenksteen voor het nieuwe Spoorweghuis door de aan het gebouw werkende bouwvakt d Wal ?en Nederlandsche Vereeniging van het Spoorwegpersoneel, de Heer P Moltmaker, boodt de Heer – Moltraaker h zilveren het geheele personeel, dat aan het gebouw werkzaam is. Daarna metselde de Heer Moltmaker J , met een z.lvwen toffel, den steen vast. (Men zie de foto van den steen zelve elders in dit N'). Ook Burgemeester Fockema Andrea voerde het woord o-n