Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moeders nemen voor de r<x>de. gesmette of ontstcdten ■ huid van de kleine. V uitsluitend het allerbeste middel, en dat i.s PUROL Doos 30 en 60. tube 80 cc. Bij Apoth. en Drogisten

‘ teekening) H 11 nummers (10 platen) H tl 9 en 200 naalden H If B Vraaft Craa—ybmaf ■talazaa Na. 147 Model A N.V.HEES è Co. – Delft I

WV te leen vanaf fso.—, billijke condities, lichte Ivt* aflossing. Ambtenaren en soortgetyhe Werknemers ook zonder borg. NATIONALE VOLKSBANK – Aid. 25 – ROTTERDAM

I 'Te. OmeAika |

' ■- Wist U, dat iedereen 1 in Amerika (Ford evengoed als de Pre-I \ sident der Vereenigde, I Staten) confectie B draagt? ■ Exhter: confectie en I confectie is twee f I Dijckhoff brengt Ude I hoog-modeme con-5 fectie der irpfier ten: iT roomacun Vtm snk, degelijk in kwaliteit prachtig van kleur, uiterst zorgvuldig afgewerkt en bovendien voordeelig in prijs.

hen 2 rij COLBERT COSTUUMS . van H« tot 89.- HEEREN SPORTCOSTUUMS . „ 16» „ 49.- REGENJASSEIN (tevens demi) . „ 12» „ 69.- DEMISAISONS 23» „ 69.- ZOMER ULSTERS 22» „ 60.-

PifMwff UTRECtrr haag

WONING-BUREAU BILTHOVEN FEELDERS & VAN HUIZEN BEËEDIGD MAKELAAR belast zich met koop en verkoop, huur en verhuur van vaste goederen; bouwterreinen. Administratie van vaste goederen. BEETSLAAN 3 TELEFOON 26461

VERHUIZINGEN DOOR GEHEEL EIIRpPA. VRAAGT PRIJS GOED MATERIAAL VAKKUNDIG PERSONEEL BERGPLAATSEN VOOR INBOEDELS.

Incasso en Informatiebureau „UTRECHT” (OPGERICHT IN 192«) ' Lange Nieuwstraat 90 Tclcfooaßvmmer 11460 IncaMO*» • Informatie*» [ Adriea In alle RechtaeaHen

DE TRAPLEER gaat jaren I langer mee I wanneer U ze hJs. verfje •iL onderhoudt VAp Elk jaar een busje is genoeg van ' Uw winkelier heeft ze in alle kleuren.

VOLHOUDEN met het gebruik van HIGHTREE BALSEM en gij zutt bemerken dat al Um6 inwendige pijnen ais: RHEUM ATIEK ISCHIAS. SPIT JICHT enz. gaan verdwijnen Vraag Uwen Apotheker of Drogist Voor wodorvorkoopor» : e 2 STATIONSWEG 62 «OTTERDAM

I QfXjA genoeg I

RENAULT-AUTO'S N.V. Garage „Nestor" Boien garage Luxe verhuur BILTHOVEN – TELEF. 26118 ru T Vf-\i7iir Aicr c . Dir. ). KOEMAN, Expert

B. F. Broekman Slaapkamer- Ameublementen Bedden, Matrassen „ . Oude Gracht 125, TeL 1852 (bi) d. BakkJbrug)

Hollandsch Huiswerk I-Eng.Wol Ijzersterk

®Nu men weer zonder Jas .«« of mantel moet loopen om in de hitte geen mal figuur te slaan, komen alle kleinere en grootere ongerechtigheden weer in zicht die door winterjas, „demi" of mantel, liefderijk werden bedekt. De winterjassen van de kinderen worden weer opgeborgen en ook zij zouden grtiag tegenover de vriendinnetjes en de vriendjes een beetje netjes uit hun winteromhulsel te voorschijn willen komen. Deze dingen alzoo zijnde, kunt U niet beter doen dan eens een bezoek te brengen „IN DEN SPECHT”. Voor man, vrouw en kind is daar niet alleen een maat-, maar ook een confectie-afdeeling, terwijl men er tegelijkertijd voor hoofd en voeten naar wensch lum worden bediend. Wilt U alles contant betalen, dan vinden wij dat best en dan krijgt U 10®/o korting op de gemerkte prijzen. Schikt het U echter niet om de geheele familie ö contant in zomerkleeding te steken, ■ ■ dan vinden wij dat ook goed. Houdt rekening met Uw draagkracht en U kunt bij ons betalen zooals U dat het beste uitkomt. . Wij verzenden door geheel Nederland al hetgeen men aan meubelen of kleeding noodig heeft en wil men zich eerst op de hoogte stellen, dan vraagt men onze geïllustreerde catalogus aan. Komt ge zelf, vraagt dan bij het binnenkomen naar den Chef. „In den Specht” Ganzenmarkt – Telefoon 11359 Utrecht

4c JAARGANG .No. 9.

VERSCHIJNT IEDEREN VRIJDAG

25 MEI 1928

itvv m WOODDEriBEET^Hmfe, 1 GEÏLLUSTREERD FAMILIE WEEK

I roiJ VMOIBI9IB Vj^lOlBMlEI^?

® Bijzondcren dauik zijn wij verschuldigd aan het College van Burgemeester en Wethouders der stad Utrecht, dat zoo welwillend was voor het 9 m van deze opname te poseercn. Wij meenen, het extra nummer van ons blad niet beter te kunnen ópenen dan met deze foto van het 9 « vol'ijverige Dagelijksch Bestuur onzer Gemeente! Van links nciar rechts de Edel Achtbare Heeren: wethouder H. Botterweg, Mr, M. H, de Boer, 9 9 A. H. Smulders, Burgemeester Dr, J. P. Fockema Andreae, secretaris Dr. J. de Lange en wethouder H. A. Bekker, 9

JAN ALFRINK Mct dc K. L. M. door de lucht A ’• <>■ tuin VOORSTRAAT 40>__ v NACHTEGAALSTBAAT 54 UTRECHT i Met een GAZELLE over den weg | utrecht " VEILIG A STERK A SNEL ‘

Sluiten