is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrecht in woord en beeld, jrg 7, 1931-1932, no 11, 05-06-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7e JAARGANG No. 11

VERSCHIJNT IEDEREN VRIJDAG

5 JUNI 1931

*H^j^lj»_^_BLAD^OOß^rAD^N^ROWiClE__^^^g|||||J|

I DE UTRECHTSCHE SINGELLOOP H De Utrechtsche singeiloop is op athietiekgebied een gebeurtenis van den eersten rang, en geen wonder dan ook, dat de halve stad ■ uitloopt, dm de deelnemers te zien passeeren. Beter dan woorden het kunnen, bewijst deze foto wel hoe druk het Zaterdag bij de ■ finish aan de Nieuwe Kade was; zelfs op het water kwam men schier plaats te kort.

P. W. HIELE ■■ L. Jansstraat 27, Utrecht Sinds 1855 het vertrouwde adres voor BRILLEN en CAMERA’S Geen reizigers.

GEHEEL GRATIS is de ongevallenverzekering aan dit weekblad verbonden, ZIJ KOST U NIETS!

(■ Doofheid en oorsuizen ook ouderdoma- H doofheid, oorverkalking. loo> B pende ooren. brommen, suizen. B fluiten, geraas in het hoofd. B enz. Vraagt kostcl. brochure B nr. 6 omtrent genezing. B S. WIJNBERG I Ooslerpark 45, Amsierdam |