is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der eenre portie van Sinte Catarinen altair, inder kercken van Boemel, verhuyrt met wil ende consent des gemeynen Capittels tot Boemel {aan) Willem Henrikss tot Tuyl, thien iaren lanck duyrende, elf hont lants of so groot ende cleyn, die op Tuyl gelegen syn, geheyten die sanden, toe behorende der vicarie voirs., iairlix voir twelf gauden Oarolus gulden, twentich stuuers munte van Brabant voir elcken Oarolus gulde voirs- gerekent, vry geld van alle verschot, dan van andere onrust salmen doen, als ander bonen ende beneden gelegen gemeynlick doen sullen, te betalen alle iair op Bamisdach, ten lanxste op sinte Martensdach dair naestvolgende vol ende wail betailt op verval vanden huyren ende alle beterschap soveer die vicarie wil ende treffen wail den verschenen pacht te betalen. Van welcke thien voirs. iaren, nu tegenwoirdich iair van ses ende vyftich, dat yerste wesen sal, ende Bamisdach inde selve iair die yerste termyn der betalinge, ende so voirt tot thien iaren toe, ende so totter voirs. lande beboeren twe roye dycks, gelegen tusschen dyck des dagelixsche heeren tot Tuyl bouen, ende dyck Jans Pauwere beneden is bescheyden, dat Willem Hendrickss voirs. op syne cost ende anxst, buyten toedoen des vicarius voirs. den selven dyck, die voirs. iaren duyrende, dycken ende bewaren sal, ende alle schauwe van eerde, tuynen, potingen ende oick vrese dair ouer leuere, also dat die vicarius voirs. beneden die thien iaren voirs. dair ghenen hynder, commer of schade af Gu sal, ten weer dat die dyck voirs. by ongeluck inschoirde ende doer braick, want in sulcken geual so sal die vicarius den selven dyck weder laten maken ende dycken. Ende sulx gedaen wesende, sal Willem voirs. hem wederom bewaren ende dycken als voirs. steet.