is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1893, 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deserunt Minoritae, tametsi illic minime necessarii et pauperrimia civibus onerosi.

5. Nullo etiam tempore Eiburgi Minoritae conventum babuerunt, attamen etiam ibi libenter sedes fixerunt, licet non sint decem in iato oppidulo Catholici.

6. Ex bia conatat, Minoritae occasione belli praesentis non solum veniaae in provinciaa expugnataa ,ut conventua auos repeterent, aed etiam ut ibi sedes figerent, übi nusquam conventum babuerunt. 2°. Illos in nullo loco ex praefatis, niai forte Campis, legitimam auorum conventuum possessionem esae adeptos. 3“. Tantum abesse, ut in praesente ab baereticis in auorum conventuum poaaessione protegantur, ut capitale foret de possessorio conventuum vel hiscere. Nam qui in die tis locis extant conventua, inter dominia reipublicae numerantur et ab Ordinibua aut in illorum palatia aut in armamentaria aut diversoria publica aut in scbolas academicas sunt manentque conversi. 4". Illos istia in locis non simpliciter vivere eo plane modo, quo in aliia conventibua degere solent, cum nullos ibi conventua poaaideant nee conventualiter vivant nee babitum amplius gerant, aed vestibua saecularibus induti apud aaeculares bospitentur. s®. Illos nonnisi cum magno aliorum sacerdotum praejudicio posse aut introduci aut relinqui in locis praefatis, praeterquam Campis, übi ante boe bellum unus aut alter Minorita fuit admissus; nam cum clero saeculari nee clericis Societatia Jesu liceat mendicare, ipsi Mendicantea abundabunt, dum alii esurient, qui titulo miaaionis ordinati sunt et qui semper ibi fuere. Deinde übi obtinebunt, quod eadem illic poterunt, quae poaaunt in suis conventibus, facile interent, aibi omnia esse licita, perinde ac caeteris dicturi, in Hollandia nullos esse ordinarioa, nullos