is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1894Een En Twintigste Deel, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn eerste H. Mis zingen. Het stadsbestuur riebt daarom een schrijven aan bet Domkapittel van Utrecht, opdat deze heeren de plechtigheid mede door hunne offergave mogen opluisteren. 20 April 4516.

Eersame, Wyse, Discrete sonderlinge Bemynde ind Weerde Lieve Heren.

Wy gebieden ons mit ghansser herten fruntlick tot Uw Weerde Liefde.

Soe dan heer Oornelis Boudensz., priester, onsse ingebaren lieff borger, off God will, ter eren Üoods ind salicheit zijner zielen sijn yerste Misse singhen sall in onsser kercken tot Culenborch op nu Sondach voir Pinxter naistkommende; ind soo wij dan den eirberen schemelen heren geerne in sijnre geestelijker feesten ind statiën geëert ind gevordert saghen, hebhen wij etzelijke sonderlinge bemynde frunden dairtoe gescreven ind gebeden, dair wij inne getruwen dat die Bchemell guede here aff verbetert sall wesen, alss wij insgelijken in U eirsame, wijse, lieffden doen. Is hieromme onsse dienstelijke fruntlijke beede ind begeeren, dat U weirde liefldeu den schemelen gueden heren sijn geestelijke feeste vurs. helpen eeren ind mit uwer aelmissen ind offerhande sich de(e)lachtich willen maken sijnre yerster Missen ind aller anderer godlijker diensten, die sijn lieffden sijn leven lanck deinde sullen werden. Ind (wij) verschulden (’t) gerne weder alsoo, boven ’t loon van God, aen U eirsame weerde lieffden, die God almechtich in allen gesonde prospereren doe.

M-it haeste opten twintichsten dach Aprilis a“. sestien, nostro sub sigillo ad causas.

(get.) Drost, Schelt, Burgemeesteren, Schepenen ind Raidt der stadt Oulenborch.

D. 6. C. bl. 68.