is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welcke scolt hij betaelt heeft mit versatter erfenisse ter ewlger loess, gelijck sijn zelige voirvaders gewoinlijck waren hoir scolt te betalen.

In den yersten sinen staf geloest van Hubert van Beesd voir OLVI ') Wilh. ïïoll. scilde, den scild gereke«t voir II Arn. gl. Yacit ll® XXXIIII Arn. gl.

It. Heyn van Zanten ll® Beyers gl. 'Paait ll® IX Arn. gl.

It. tot Nyemegen van weyt LXXV gl.

It. Goebel Janssoen tot Oulenborc/« LVI gl.

It. Coen int bachuys XL gl.

Item XX gl. van des cocs wegen.

Idem Hijl van Blochoven O Arn. gl.

Eadem O fr. sc. LXXX fr. sc. Paait lIII® Qnde V Arn. gl.

Sura. Xlc ende V Arn. gl.

It. Herman Rolofssoen O ende XX Arn. gl. va?« geleende» geld.

Henric die cock ll® XVI gl.

Willem Zuermont L gl.

Jan Engberts &oen lII® Beyers gl. voir den oirloch ende in der veden van meniger bande verlecb van der moeien va» de» boem, gelijck bij ons dat rekende.

It. noch L Arn. gl. van Henneke» van Roede.

It. noch L gl. om croin bolt, welck bij seide dat bij gecocbt bed totter zalen, welck wij aen hem bestaedt hadden voir der veden.

Sura. VIIo gl. LXXXVI.

No» credii!«r, wa»t des cloisders rintbe» jairlix also voyll geweest hebben, als dat uitgbeve» dairvan.

*) Lees; CXYII; anders komt het niet uit.