is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weeuts (Petrus), f 1756, past. te Berkenrode, 163.

"Welderen (Dirk van), f 1417, abt vaii Mariënwaard, 238.

Welle in Bommelerwaard, 228.

Werf (Wibr. Cbrist. v. d.), f 1779, past. te Bakhuizen, 159. Werken (Joan.), 1456, O. Praem. te ’s Gravenzande, 332

Werkhoven, 136. 216.

Weevershoep, 125

WiOHMAN (franc. Everard.), f 1734, kap. te Papendrecbt, 209.

WiELAKKER(Joann.), 1 1889,past. te Werkhoven, 45. WucK (Cbrist. van), 1721, kap. te Renkum, 128.

WijnE, 157.

WijKEESLOOT (Ger. van), f 1727, aartspr., 118 v. 124. 134 v. 145. 162ïv. 218 v.

Wylktni (Pascb.), 1514, past. te Groenlo, 1. 11.

Wyntjes (Ger. Jud.), 1721, past. te Enschede, 143.

WiLHELMi (Joan.), 1559, past. van Deventer, 382.

WiLKENS (Paach.), zie Wylkyni. WiLLEMSE (Salomon), 1560, past. te Leerbrouck, 318.

Winterswijk, 43. 88.

Wit van Kilesteyn (Ger. de), 1450. kan. van S. Jan, 264.

WiTTEWIEEUM., 281.

WOGNUM, 213 v.

WoLM of WuLFF (Nic.), 1526, vic. te Groenlo, 14. 18.

(Nlcol. de), 1723, refractarius, 168. 173.

WoRKUM, 158.

WouDKiCHEM (Marcel, van), 1381, kan. van Deventer, 226.

Y.

Ysselt, kapel, 416vv. (Henr. van), abt, zie Hene. van Kun.

(Mich. ab), f 1597, priester, 445vv.

z,

Zaltbommel, 234. 318.

Zand (Arn. van den), 1456, abt van Mariënwaard, 252. 261. 270vv.

Zeddam, 54

Zeeland, 132. 159. ZiEEIKZEE, 132. 136. ZOELMOND , 94.

ZoiEHUYSEN, zie SUDEEHUES.

Zolen (Joan, van), 1456, O. Praam. te Rumpt, 332, ZwAEN (Wilh. de), f 1673, past. te Gouda, 17.

Zwart (Henr. de), 1436, abt van Mariëüwaard, 238. 270,

ZvviLBBOEK, klooster, 42vv. Zwolle, 128. 141. 400vv.