is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1896, 1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen woord ervan hebben gerept. De laatste beeft nog daarenboven in zijne Adversaria I, op het voorlaatste blad, aangeteekend: „Wilhelmus Heda, ge„boren tot Alfen bij Leyden, is geweest canoniek tot „Utrecht ende daernae proost van de collegiale t’Arn„hem.... Sijn cronijck van Utrecht compt tot den „jaere 1524. Dezelfde heeft aan zijn handschrift der Historia toegevoegd eene ~apocha manu propria Hedae ~scripta 18 Aprilis 1523” (Catalogus Oodicum Manuscript. Biblioth. Universit. Rheno-Traject., n" 787.) Ook Dodt (Archief voor Kerk. en Wereld. Gesch., 111 bl. 142 143) doet hem voor ons als levend getuige optreden den 29=‘e'> Juni 1523. Asch van Wijck, Archief, 111 n“ 144, legt ons zelfs een schrijven voor van Deken en kapittel der L.-Vrouwen-kerk te Antwerpen, dat in October 1525 van W. Heda nog gewaagt als hun levenden medebroeder. Zou men op grond van ’t hier aangevoerde niet voor waar mogen houden, wat Lap V. Waveren aan het hoofd der Historia, in zijne vita auctoris schrijft? „Heda.... testamentum suum condidit 1525, 1 Novembris ; biduo post datas testamenti tabulas vivere desiitls2s, nempe 3 Novembris.”

J. H. Hofman.

Mr. Gijsbert Lap van Waveren Jansz.

Uitgever der Kronijken van Beha en Heda.

In het overlijdens register, ter Momber-kamer te Utrecht, staat geboekt: 1647, 29/3: Den Ed. Heere Mr. Ghijsbert Lap van Waveren, advocaet ’s Hooffs van Utrecht; nalatende collaterale mundige erfgenamen; vast goed; Dom.