is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1900, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dominicae in partibus Acatliolicis colligendae. Quamvis litterae vestrae ad Excellm«in D. Nuntium abunde demoustrent, irritandum esse decretum quod tulit adversus studiosos Duacenos, qui ad missionem Hollandam se dispouunt et accinguut; ut tarnen vestris votis facerem satis, ad eumdem Excellra scripsi litteras quarum exemplar ad Amplitudinem Vestram transinitto. Variis insuper rationibus et momentis induxi dominuni Crivelli, Excellmi nepotem Duaci theologiae studentum, spiritual! amicitia mihi conjunctuni, ut apud Exellm Dn»™ avunculum suum pro supradicti statut! abolitione laboraret. Amplitudo Vestra, ut confido, perget urgere Excellm Dnum, donec voti facta fuerit compos. D. Berendtzen et D. van Munster ad subdiaconatum et D. Tinga ad priniam tonsuram, quatuor minores et Subdiaconatus ordines promover! poteruut proxima Pentecostes ordinatione, si dimissoriales in illud tempus obtineant. Plurimum me Amplitudini Vestrae obstrictum agnosco et confiteor, pro soUicitudine et cura, quam de nostris gerit alumuis. In grati animi testimonium pro virili me impendam in iisdem bene instituendis et Missioni per Dei gratiam adaptandis. Interea cum profunda veneratione subscribor:

Reverende Admodum ac Amplissime Domine,

Amplitudinis Vestrae humillimus

J. P. STIEVENART, Praeses Semiuarii

Mariani de propaganda fide.

Duaci

6 Maji 1) 1752; hac die scripsi ad Amplissimum Doniinum van Erpen.

Het smeekschrift, uit Douai aan Zijne Hoogheid gericht, vond een gunstig gehoor en werd op 8 Mei beantwoord met het volgend schrijven aan den president der kweekschool:

1) In ’t H. S. stond: Aprilis; doch eene noot, door de hand van aartspr. Ram hier bijgevoegd, luidde: N. B. 10 Maji recepi; sed judico 6 Maji fuisse scriptam, quia copia epistolae ad Nuntium datae fuit signata 27 Aprilis.

ARCHIEF XXVI.

5