is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1900, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stont sant Barbara ende op elke zijde een canoniek knyelende ende affter elcx die wapen van Jutfaes, et isti videntur fuisse duo fratres de Jutfaes, quorum unus habuit titulum thesaurarii et alter titulum canonici et hoe constabat ex rotulis inibi laboratis cum eorum nominibus. Et nota, quod secundum scutum cum armis fuit cum insig'niis illorum de Scaewijck, wegende 111 marck X loet.

111 marck 1111 loet.

Item noch een vergulden brutse, dair inne stont sunte Mertijn in medio ende aen die een zijde drie doede, die zunte Mertijn verweckede, ende aen die ander zide een canoniek knyelende cum armis, scilicet scuto rubeo cum II zulen albis et in fronte seu prima quarta una rosa alba, wegende 111 marck 1111 loet.

II marck VII loet.

Item noch een vergulden bruts, dair midden in quadrangulo stont beata Virgo argentea cum prole, ponderans II marck VII loet.

Item noch een paess, quam dedit Vustinck, I marck XI loet et in manubris scriptum erat: Henricus Vustinck me fieri fecit.

Summa XXX marck.

Rijksarchief Utrecht Dom 10^8; oorspronkelyke aanteekeningen.