Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEDEELINGEN

van wege het

NEDEHLAWCIIE ZENDELliSGGKSNOOTSCHAP;

bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië.

UITGEGEVEN DOOR

BESTUURDERS VAN VOORNOEMD GENOOTSCHAP.

EEN-EN-DERTIGSTE JAARGANG.

TE ROTTERDAM , BIJ

M. WYT & ZONEN.

Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

1887.

Sluiten