Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-lndië.

Bladz Vóór en in de Vastenmaand, dooi- W. Hoezoo .... 1. Dadoeng-kapoentir, door C. Poensen 26. Een Arabisch bondgenoot der Nederlandsch-Indische regeering, door Dr. C. Snouck Hurgronje , (Overgenomen uit de N. Rott Courant) 41 Iets over het Javaansche gezin door C Poensen . 113, 221. Een sleutel verloren, door J. ten Hove 151. De Alifoersche Dierenriem, door denzelfden 317.

Dagboeken, Verslagen en brieven uit de Zending.

Het kerkgebouw te Langowan, door M. Brouwer . (Met een plaatje) 64. Twee ontmoetingen met een Boepatie. (Uit het Dagboek van mijn' medehelper, Asa Kiman ), door W. Hoezoo . 159. De missie in het Pasoeroeansche. (Kort en zakelijk verslag over 1886), door J. Kreemeh (Met een kaartje). 176. Verslag aangaande den werkkring van Módjö-wavnö, over het jaar 1886, door J, Kruyt ... .y ... . 262. Staat van de gemeenten, de scholen en de ziekenpraktijk, in den werkkriug van de zendelingen te Mödjöwarnö, over 1886, door A. Kruyt 295, De zending in Kediri en Madioen, in 1886, door C. Poensen 302. Staat der gemeenten in Kediri Madioen, op uit. 1886, door deuzelfden 316. Verslag van mijne werkzaamheden en bevindingen in 1885 en 1886, door W. Hoezoo 334.

Sluiten