Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als die Paulus wist te vinden (m. a. w. het mohammedaansch voorbeeld te volgen), bevredigend en aanbevelenswaardig mag genoemd worden, zal dan uitgemaakt moeten worden.

Al bet boven medegedeelde leert ons echter, hoe eigenaardige en ons geheel vreemde gevallen en toestanden onder de volken, tot welke de zending zich richt, kunnen voorkomen; en hoe noodig het is, dat men met de begrippen en zeden van die volken bekend zij, als men als zendeling (en ook wel als Ambtenaar, vooral niet het minst als wetgevend en besturend Ambtenaar) wil werkzaam zijn, zonder tot besluiten en handelingen te komen, geheel met die begrippen en zeden in strijd.

Kediri, Augustus 1886.

c. poen s en.

Sluiten