Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen, is een torentje aangebracht, waarin de klok hangt. Dit torentje had ik gaarne wat spitser gehad, en daarop dan een' weerhaan geplaatst; maar ik heb dit niet durven doen van wege de zware onweders, die men hier dikwerf heeft, terwijl er geen bliksem-afleiders zijn. Achter aan het gebouw zijn mede twee groote deuren, bijna van dezelfde afmeting als de voordeur. Deze deuren ziet men op zijde van het gebouw aan weerszijde; zij verleenen toegang tot de groote kerkekamer. Zij springen echter zooveel naar binnen als de breedte van de trappen bedraagt, die daardoor aan den beneden-dorpel ééne lijn vormen met het geheele gebouw. Men denke zich deze deuren achter het laatste raam, op de photografie zichtbaar. Treden wij langs den grooten voortrap het kerkgebouw binnen, dan komen wij in een portaal, meter lang en 5 meter breed. Boven dit portaal is eene groote galerij over de geheele breedte der kerk, terwijl ze mede 5 meter breed is. De hoogte van de kerk is daardoor in dit voorste gedeelte in tweeën verdeeld. Men heeft toegang tot deze galerij langs twee breede trappen, die mede in dit portaal uitkomen. Uit dit portaal heeft men door twee deuren toegang tot de eigenlijke kerk. Daartegenover heeft men twee paden, die correspondeeren met twee groote deuren, in den achterwand der eigenlijke kerk aangebracht. Door deze komt uien in de bovengenoemde kerkekamer en van hier weder naar buiten.

Staan wij thans op den drempel van het portaal, dan zien wij een langwerpig vierkant van 25 meter lang en 17 meter breed. Hier natuurlijk zonder de galerij, die wij thans boven ons hebben. Allereerst valt bij dusdanig binnentreden ons oog op den keurig bewerkten preekstoel, cirkelvormig, geplaatst tegen het midden van den achterwand, en rustende op een massief ebbenhouten

Sluiten