Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar de vrouw was juist afwezig. //Neen!" zoo zei de man, ,/daar zou van dat huwelijk niets, althans vooralsnog niets, komen!" Maar, jawel! zijne vrouw komt thuis; hij vertelt haar zijne meening - och, hemel! daar wordt hij op zulk een' woordenvloed onthaald, dat hij zeker spijt er van had, het onderwerp ter sprake te hebben gebracht; hij kreeg niet eens gedaan, dat het huwelijk nog een weinig uitgesteld werd. Slechts een paar dagen daarna kwam de man ons verzoeken, het huwelijk te voltrekken, daar zijne vrouw zich niet met zijne meening kon vereenigen. En het huwelijk had op den vastgestelden dag plaats. Yeel genoegen beleven zij er, belaas! niet van. Vader en dochter hebben wij al bij ons gehad, om echtscheiding te verzoeken, doch er is voorloopig weer eene minnelijke schikking getroffen. - Paq-Boentjet, ook christen, heeft een' zoon van 18 &, 14 jaar. Zijne vrouw, ook christen, wil dien jongen laten besnijden. De man verklaart er zich sterk tegen. Op zekeren dag komt hij van zijne velden, en ziet al de drukte voor het besnijdenisfeest van zijnen zoon. Hij raast en tiert wat; doch de vrouw laat alles geregeld plaats hebben, en hij oefent zich met eene zucht om zich in het onvermijdelijke te schikken. Ons is uit het huiselijk leven van dezen man geen geval bekend, waarin hij in gevoelen met zijne vrouw verschilde, of ten slotte werd toch altijd de wil van de vrouw doorgezet. Hij zit geregeld 0 onder haar pantoffel"; d.w.z. wnojith/ittzn mmq \ of: ^ arri in^/rjito £t ^ — De ZOOn van Paq-Karsijo valt van het paard en verkeert in bedenkelijken toestand. Wij stellen hem voor, voor onze rekening, zijn' zoon onder doctors behandeling te stellen, en hij heeft daar ooren naar; maar zijne vrouw en zijne moeder geven de voorkeur aan de behandeling van allerlei doekoen's; en

Sluiten