Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworden. Door onze doopregisters en doopbrieven kan de leeftijd nauwkeurig geweten worden. Maar in de mohammedaansche wereld wordt niets van dien aard gevonden,

Hoevelen nu van die, op zoo jeugdigen leeftijd volgens het verlangen der ouders gesloten, huwelijken weer ontbonden worden, zouden wij niet gaarne met een cijfer willen gissen. Zeker is 't, dat een groot aantal van deze huwelijken weer binnen de vijf eerste jaren verbroken worden. Als men naar de reden er van vraagt, dan is het eerste, maar ook vaste antwoord : »Botën-dad os!" Het ging niet! Het wou niet gelukken! De karakters kwamen niet genoeg met elkaar overeen; de schoonouders zaten den man of de vrouw in den weg; de vrouw kreeg geen kind; hij wil niet in de desa zijner vrouw, of de vrouw niet in de desa van haren man wonen, of de een wil niet gaan waar juist de ander naar toe wil; een van beiden heeft nog eene oude liefde of wel eeue nieuwe opgedaan; de vrouw is wat kinderachtig of slordig of te bij de hand, en de jonge man acht het van zijn' plicht zijne vrouw »te onderwijzen", dat zeer dikwijls met een geducht pak slaag gepaard gaat, zoodat de vrouw wegloopt, en niet weêr naar haren man terug wil; de man raakt soms aan het spel of den opium of het verkeer in publieke huizen verslaafd, of is lui en maakt den boel op; of men krijgt hoogloopenden twist, omdat er minder padi is, dan men gedacht had, dat er moest zijn; of de vrouw kan het geld niet duidelijk verantwoorden, dat in haar bezit was; of zoo als onlangs een man zich bij ons kwam beklagen, dat hij om verschillende schulden, door zijne vrouw gemaakt, door dezen en genen werd gemaand, zonder dat hij kon begrijpen waarvoor zijne vrouw dat noodig had te doen, en er ook niets

Sluiten