Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat haar man haar dan ook trouw ter zijde, en zullen de geburen haar helpen; en onder dit alles door heeft zij de zorg voor het kind of de kinderen, waarin haar man haar al betrekkelijk weinig kan tegemoet komen, wel familieleden of eene eigen dochter haar helpen. Immers heeft de man zijne heere- en cultuurdiensten, desadiensten, arbeid op het veld of in zijn' tuin te verrichten, of moet hij er op uit om wat te verdienen, hetzij door handel, of door hier en daar als vrijarbeider te gaan werken. Als men weet, dat zoovele huisgezinnen als bij den dag leven en bestaan, kan het geen bevreemding wekken, dat de man overdag steeds zijn werk heeft, en hij des avonds vermoeid is en rust behoeft. Heeft nu zulk een man eene vrouw, die hem flink ter zijde staat, die ijverig en arbeidzaaam is, ook iets wil en weet bij te dragen tot het onderhoud des gezins, en het daarbij doorgaande goed met hem kan vinden, dan zal zulk een gezin tot eenige welvaart komen, en men zich gelukkig gevoelen. Men begint met een of twee buffel", en is men gelukkig daar meê, dan zal het getal meerder worden; het is dan van den betrekkelijken overvloed, dat men nu en dan, hetzij voor de woning, voor de kleeding of opschik, voor feesten en wat dies meer zij, een beest kan verkoopen, en tot de welvarenden der desa gerekend wordt. Is hg nu een man waar iets bij zit, die door onderwijs en ervaring een wijs man is geworden, dan zal hij ongemerkt eenmaal de algemeene achting zijner desagenooten genieten; en bezit hij eenige eerzucht, dan zal hij ook nog wel eens tot lid in het desabestuur gekozen worden. Maar zeer velen van deze klasse houden niet van zoodanige betrekking, en blijven liever gewoon desaman. Zij zullen er dan een' knecht op aannemen, die de verplichte diensten voor hen verricht, met hem de velden bewerken, en alzoo een rustig leven kunnen leiden.

Sluiten