Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat de tegenspoeden des levens ook zulke gezinnen kunnen treffen, behoeft niet gezegd te worden; dat ziekte, misgewas, brand bij ongeluk of door opzettelijk toedoen van anderen, diefstal, en tegenspoed in het algemeen, zulke menschen met veel zorg en kommer doen worstelen, is geen zeldzame ervariDg; het is of wordt dan vaak een tobben en zwoegen en gebrek lijden, zelfs tot hun dood toe. Maar verloren is zulk een gezin, en zeer spoedig ook, als het er toe mocht komen, dat de man in verkeerd gezelschap geraakt, als: ,/de vreemde vrouw" zijn hart van vrouw en kinderen aftrekt, het spel hem gaat bekoren, of hij lust in opium begint te krijgen. Of wel als de vrouw haar hart aan een ander gaat geven, of lust in opium of in het spel krijgt; als zij gaat knoeien en kwanselen met het geld of goed, of de padi, en de man niet kan begrijpen waar alles blijft. Dan ontstaat er twist, gevecht, verwaarloozing van den arbeid; dan verdwijnt het eene stuk goed Da het andere, ieder gaat zijn' eigen' weg, en verwonderlijk is het, hoe spoedig zulk een gezin dan tot armoede, volslagen armoede kan vervallen, of wel geheel uit elkander gaan. Wat er dan van de kinderen moet worden, kan men zoo nagaan. Zij gaan er morsig en verwaarloosd uitzien; hunne lichamen dragen de sporen van verwaarloozing en slechte voeding; zij worden grootendeels aan hun lot overgelaten, stelen allerlei kleinigheden uit de tuinen der geburen- of van het veld, kapen hier wat en daar wat weg, en groeien tot vagebonden op. Eene tijdige echtscheiding kan voor zulk een gezin dan nog het eenig afdoend middel zijn om den ondergang van allen te voorkomen, hoewel de nawerking voor geen van allen geheel geneutraliseerd kan worden.

(Vervolg en slot later.)

Sluiten