Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHAAL l:5oo ooo.

LEGENDA

® Residentie hoofdplaats Groote postweg O _<4 w * Residi" „ ===== raor rijtuigen geschikt ® Dis triets „ Pedatiweg O Ond: distncts „ Paardenweq • Gewone plaats I octweg 'l Nachtkwartier voor . - Spoorweg Station en halte reizende militairen ... ... Residentie grens _____ Plaatsen -waar Christenen wonen

KAARTVAN DE RESIDENTIE PASOEROEAN

ter aandxiidirLC) varideplaatsen waar CHRISTENEN wonen

'"Mededeehngen Ked.Zetui .Gen.. 31 - c jaarcf" j RotteraamM .Wyt S; Zonen .

Sluiten