Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van N. N. . . ƒ 500,— » » . . > 1000,— » Mr. 0 v. L. St. » 10 — » Freule N. . > 10,— » W. te B. . » 6,— » Mej. S. . > 10,— » B. te B. » 25,— » Mevr. D. Pz. » 50,— » Ch. te D. . » 10,— Door Ds. Delfos. » 35,50 Van N. N. te S. » 5,» Mr. E. » » » 100,— » H. C. V. . » 50,— » v. d. P. . » 5,— » P. M. . . » 2,60 » Br. ...» 5,» E. D. . . » 1 — » Stoppelaar . » 5,—

Verloop. . / 10,J. & H. te P. » 10,v. d. H. . 1,— Ds. R. . » 5,— W. te M. . » 2,50 de Arm. te M. » 36,— N. N. Amst. » 100,— Erf M. W. . » 20,25 Kertö-redjö . 24,69 Erf K. P. . 20,— Ds. Bn. . . > 5,— Heijma S. 75,— J. . » 25,— Meijer B. 31,— Ds. Br. . > 100,— V. te KI. . » 16,— M. te B. » 250,— Totaal / 2561,44

Wij komen dus nog altijd een belangrijke som te kort: ruim ƒ 2500. Bovendien is de kerk nog niet geheel voltooid. Konden wij haar op Nieuwjaarsdag ook al beginnen te gebruiken, er ontbreken nog lampen, een klok in den toren, een doopvont, een orgel, nog schilderwerk, nog bekleedsel, spreekgestoelte en voorlezerslessenaar. Doch wat nood? Nu wij maar voegzaam kunnen vergaderen, hebben wij geduld.

Ja, den eersten Januari, 't zij mij vergund, om der volledigheidswille, de grenzen van mijn verslag een duimbreeds te overschrijden, wijdden wij onzen tempel voorloopig in. Van Swaroe, van Bantoer, van Malang en omstreken, van Pëniwën, van Kranggang, van Kësamben, ja van Tënggër zelfs, was men opgekomen, om den Pandita volgens adat te begroeten, en thans ook en vooral om de inwijding van het heerlijk kerkgebouw bij te

Sluiten