Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor Swaroe is de zware strijd om het bestaan gestreden. &ls nu de jongere generatie, als niet in het bezit van sawah's, uitzwermt, kan deze desa bij toeneming vermeerderen in bloei en welvaart en zich, zoo ook op het gebied des godsdienstigen levens, zonder groote stoornis ontwikkelen.

Ruim vier uur zuidelijker, in de nabijheid van Bantoer, licht Wónö-rëdjó, door lieden van Pëniwen en Swaroe ontgonnen. Zij groeven alreeds eene leiding, voor een goed deel door harden kalksteen heen, 1 00 roê lang, tot 3 meter diep. Bij dit zware werk kon ik ze nu en dan helpen met gereedschappen en padi, van de / 200 mij tot dit doel vóór een paar jaar door het ff Vredefonds" geschonken. Dal geld is nu op, ja er schoot te kort. Indertijd nam ik de vrijheid bij de vrienden in het Vaderland mijn ontginningsfonds aan te bevelen. Immers ontginningen zijn voor alsnog het meest belovend voor onzen arbeid. Dan is ontginnen op deze wijze de minst kostbare manier om gemeenten van uitsluitend christeninlanders te vormen. Geen tien duizenden vragen wij er voor; slechts enkele honderden guldens. Hoe kon ik hiervoor te vergeefs bij u aankloppen? 't Lag stellig aan mij. Ik zette de zaak zeker niet helder en aannemelijk genoeg uiteen. Het is ook daarvoor goed, dat ik zelf mag overkomen.

Wönó-rëdjö had dit jaar nog zwaar te tobben, ook omdat haar de toegestane gronden door ijverzuchtige buren, daarin door betrokken prijaji's gesteund, werd betwist. Maar de rechtvaardigheid van het Europeesch bestuur, ingelicht door den Aris Krómö-sëtjö, handhaafde de eens gevallen toewijzingen. En nu is deze padoekoehan, al over de 25 gezinnen tellende, op weg, eene onzer grootste en meest welvarende nederzettingen te worden. Kjaï

Sluiten