Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons de hand geven, voor de noodige hulpmiddelen zorgen: een trap, een haak, iets om bijtebrengen, voor verschooning, versterking en zoo al meer? Nog ruischt, (bij monde van Ds. laurillaed werd het woord gesproken), uwe schoone en welsprekende belofte door de Groote kerk te Kotterdam: ^/Zendeling steek uw vaandel op! Wat staat er in? Voor God! Yoor Christus! Voor de menschheid! .... Ga voort! Op onze hulp kunt gij rekenen."

Zoo zij het, wij rekenen op u, gij op ons, wij allen rekenen op Hem, die sprak: »Ik zal ze toebrengen." //Ik zal met u zijn."

j. kreemer.

13*

Sluiten