Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch genoeg. Heb ik mij gedrongen gevoeld, de geschiedenis te doen spreken, en mij daarbij naar vermogen gekweten van eene taak, die mij tot den einde toe tegen de borst gestaan heeft, ik bid God, dat Hij onze Broeders in de Minabassa bekrachtige in het geloof, hunne liefde aanvure en hun de wijsheid verleene, die zij behoeven om, bij krachtig optreden, zich te onthouden van alles wat sectenhaat kan aanwakkeren. Zij zullen hebben te getuigen, niet mogen zwijgen, waar zij geroepen worden de waarheid te verkondigen. Moge hun onderwijs en hunne prediking meer en meer ingang vinden in de harten van het edelste deel eener bevolking, die aanspraak heeft op onze christelijke liefde! Gode zij de uitkomst bevolen!

Februari, 1887.

J. C. NEURDENBURG.

Sluiten