Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zenden erfjes en erven, waar duizenden bij duizenden kinderen opgroeien, zonder eenige opvoeding, 't Is al wel, als er voedsel voor hen is; men leeft daar van den eenen dag op den anderen, en voedt zich met alles wat men maar verteeren kan. Kleederen bezitten de ouders niet veel meer dan zij aan hebben, en dan nog oud en waardeloos goed; de kinderen dragen een minimum kleeding, of als zij nog zeer jong zijn, even als anderen, in het geheel geene; doch met dit onderscheid, dat die i/anderen" bij feestelijke gelegenheden vrij goed gekleed te voorschijn kunnen komen, dat met hen nooit het geval is.

Meestal heeft zulk een gezin geld of padi geleend bij dezen en genen, en in de waroeng eene kleine schuld voor olie, of wat dies meer zij. Die schulden worden afbetaald door de opbrengst van een kleiner of grooter stuk sawah of tëgal, door de betaling van hetgeen zij op suikerfabrieken kunnen verdienen, of, als zij koffietuinen te bewerken hebben, door de betaling van de geplukte koffie aan 's Gouvernements pakhuizen.

Van draagkracht voor belastingen zou men beter doen voor deze klasse der bevolking, en die klasse telt rnillioenen leden, niet te spreken; want zij bezit die eenvoudig niet. Hoe de menschen nog in staat zijn hunne jaarlijksche belastingen voor de hun toebedeelde sawahof tëgal-velden te betalen, is een raadsel voor ieder, die niet intiem bekend is met de wijze, waarop men die bij elkaar weet te scharrelen. En bij de autoriteiten, die de belastingen in ontvangst moeten nemen, vindt men niet veel barmhartigheid of geduld. In December moet de belasting afbetaald zijn; maar in den regel zorgen de desabesturen, dat dit reeds in October of November het geval is. De oogst heeft plaats in Mei, Juni, Juli ook wel in Augustus. Maar met primo Mei begint men al

Sluiten