Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kan het kind wat meer aan zichzelven overgelaten worden; het wordt sterker, het loopt alleen, en het toezicht van een ouder broertje of zusje is voldoende. Anders houdt de moeder toezicht, en zet zij het, als zij bezig moet zijn, ergens op den grond in hare nabijheid. Moet zij er op uit, dan gaat het kind mee, natuurlijk, alweêr in de slendang! Op den arin dragen gebeurt niet. Voor zeer korte afstanden draagt zij het, zonder slèndang, en dan geheel naakt, op de heup, met een' arm om het kind geslagen. Ook al eene akelige houding!

Maar ook zoo min nu als vroeger wordt het kind aan orde en regel gewend. Doorgaans is het jonge desa-kind een kleine dwingeland ; het wordt niet geregeerd, maar eenvoudig gehoorzaamd; en is het een eenige zoon, dan blijft dit zoo tot den volwassen leeftijd. Anders komt dan wel eenige verandering daarin, als het reeds zoo oud en ontwikkeld is, dat het naakt kan rondloopen in het huis of op het erf, al of niet in gezelschap van andere kinderen. Daar het op de bloote aarde speelt, ziet het er dan vaak vrij smerig en vuil uit; en gelukkig als het eene moeder heeft, die er dagelijks meê naar de rivier of den put gaat. Dan wordt het gewend aan eten op de uren, dat een desa gezin gewoonlijk eet; maar net en zindelijk eten zal het eerst veel later, misschien geleerd worden. Want niet ieder volwassene zelfs weet in Javaanschen zin behoorlijk en net te eten. Het is er verre van daan! Het zijn alweêr enkele meer gegoede gezinnen, waar er later, als de kinderen wat meer opgeschoten zijn, op gelet zal worden. Hoe gaat het als de kinderen nog klein zijn? Terwijl de moeder in de keuken bezig is het eten klaar te maken, zijn de kinderen daar spelende bezig; en zoodra is de rijst, al of niet met nog wat er bij, gereed, of zij geeft er de kin-

Sluiten