Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren een deel van. Deze gaan dan in de keuken, in het huis, op het erf, zooals dat uitvalt, zitten eten, of wel zij eten loopende, meestal van een pisangblad, waarbij de vingers natuurlijk de functie van lepel of vork moeten vervullen. De man des huizes is vaak op zijn werk, en dan moet hem het eten gebracht worden; de moeder eet dan als zulks haar best gelegen komt. Gezamenlijk eten doet een desa-gezin niet; op zijn best zullen de volwassenen des huizes dat doen, als zij tehuis zijn, inzonderheid des avonds, 's Morgens zal men den kinderen gaarne eene rijstbereiding, liefst uit een waroeng, tot ontbijt geven. Vruchten, gebak en snoeperijen in het algemeen krijgt het kind, naar die voorkomen. Zeker zal de moeder het een of ander meebrengen, als zij naar de pasar is geweest. Maar is er bij een der geburen een feest, dan krioelt het op het erf van kinderen, en ieder kind eet op zulk een' dag veel te veel.

Och, de kinderwereld der desa is gelijk die overal is! Maar de toestanden zijn zoo verschillend als veelvuldig. En daarvan hangt toch zooveel af voor de vorming van het kind! Gelijk de behandeling van het desa-kind in zijne prilste jeugd een' eigenaardigen plooi aan zijn gemoed moet geven, zal zijn verder bestaan het vormen tot den gewonen desa-bewoner met al zijne deugden en gebreken. Geen desa-bewoner is onverschillig voor zijne opgroeiende kinderen j maar men mist den tact, de wijsheid en de middelen om het kind te leiden en bezig te houden. Het gevolg hiervan is, dat het kind opgroeit onder zoodanigen negatieven invloed, die inderdaad eene positieve kracht wordt, en dat het toeval het overige doet. Zelf niet genoeg ontwikkeld, geene andere kennis bezittende dan men in het leven opdeed, en wat men weet beschouwende als eene stof, die voor mede-

Sluiten