Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een fijn besnaard instrument. Waar die fijne snaren onaangeroerd blijven en verwaarloosd worden, zullen de meer grof zinnelijke aandoeningen zich des te krachtiger ontwikkelen, en de hardheid van de ervaringen des levens eene zekere ruwheid en indrukkeloosheid des gemoeds doen ontstaan, die bijv. machtig veel pleizier doet vinden, in hanenen krekelgevechten, en groote belangstelling toont voor alles wat met het sexueel leven en verkeer in verband staat.

Hiermee hebben wij eene belangrijke periode in het leven des kinds, het eigenlijke leven des desabewoners nog geheel als kind, afgehandeld. Nu reeds begint het onderscheid tusschen jongen en meisje openbaar te worden, en terwijl bij ons het kinderleven nog zoovele jaren voortduurt, begint het jeugdige desa-kind alreeds kennis te maken met de werkelijkheid van het leven. In lichaams-ontwikkeling, in geesteskrachten, in alles is en blijft het nog kind. De natuur gaat niet mee met de ouders, die misschien wel zouden willen, dat de zuigeling na het spenen onmiddellijk als een volwassene tot alle werk in staat ware; immers de armoede dringt, en waar dit nu niet zoo bepaald het geval mocht zijn, daar doen gebrek aan wijsheid en begrip van opvoeden de ouders evenzeer vaak op een' vrij zonderlingen voet met het kind verkeeren. Nu eens wordt het erg laf en kinderachtig behandeld, vooral als het in het een of ander te kort schiet, om straks weer op eene wijze bejegend te worden, dat het schijnt alsof men meent een' volwassene voor te hebben. Jongens en meisjes zijn en blijven dus nog kinderen ; maar het spel wordt gedurig vervangen door allerlei meer of minder ernstigen arbeid.

Toch kan men zeggen, dat deze periode voor het desa-kind de gelukkigste van zijn kinderleven is, die voor meisjes vooral wel kort duurt, maar èn jongens èn

Sluiten