Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staat van de gemeenten, de scholen en de ziekeupraktijk, in den werkkring van de Zendelingen te Mödjo-warnö, over 1886.

A. STAAT DER GEMEENTEN.

1. Zielental op uit. 1886.

Namen der desa's Mannen. Vrouwen. Jongens. Meisjes. Totaal. Módjó-warnó 479 569 442 374 1864 Böngsó-redjö] 68 68 62 57 255 Kertö-redjó 77 87 53 55 272 Ngorö 69 68 58 51 246 Segaran 42 47 34 26 149 Goejangan 30 32 20 19 101 Wioeng 32 31 29 24 116 Soerabaja 22 20 17 18 77 Semaroeng 10 20 3 1 34 Totaal 3114

2. Aantal doopelingen.

Mödjö-warnó 5 13 38 29 Bóngsó-redjö 3 2 16 21 Kertö-redjó 11 13 10 11 Ngöro 5 6 10 7 Segaran — 113 Goejangan — — — 3 Wioeng 2 3 3 4 Soerabaja — — 4 2 Semaroeng 6 4 11 Totaal 238 85 42 45 28 5 3 12 6 12

3. Catechumenen.

Mannen. Vrouwen. Totaal. Modjö-warnö 15 15 30 Bongso-redjö 3 2 5 Kertó-redjö 4 15 Ngörö 3 1^ Segaran 1 4 5 Totaal. 49

Sluiten