Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Verdeeling der klassen op ultimo 1886.

Kamen der desa's. j. m. j. m. j. m. j. m. jm. j. m. j. m. Totaal lekl. 2e kl. 3e kl. 4e kl. 5< ! kl. 6e kl. 7e kl. Módjó-warnó 46 7 49 11 46 21 44 17 60 19 87 31 53 63 554 Bongsö-redjo , 4 — 8 1 22 10 — — 45 Segaran 7 — 8 4 — — 19 Goejangan . 7 - 7 — 34 2 — — 50 Wijoeng 2 1 3 — 7- 3 12 2 — — 30 Karangpoh.. 4 — 5 — 4 Soerabaja 17 — 20 — 37

E. STAAT DER ZIEKEN.

Dagelijks behandelde oog zieken. Oogzieken,die geen dag. behandeling behoeven. Andere zieken. Totaal. Aantal. 480 297 3480 4257 Aantal malen medicijnen verstrekt 21154 419 8370 29943 Herstellingen gemeld 154 61 2472 2687 Overleden. - - 43 43 Geen bericht of nog onder behandeling 326 236 965 1527 Bedrag der ontvangen vergoedingen - - f 714,751 ƒ 714,75*

Opmerkingen.

Door het groot aantal leerlingen, dat de kleine kinder-catechisatie bezocht, waren wij verplicht, voor jongens en meisjes, elk afzonderlijk, een nur te bestemmen.

Eene kleine school werd in den loop des jaars geopend te Karangpoh, nabij Wijoeng, door een onzer gewezen kweekelingen.

Mudjo-warnö, Maart 1887.

Voor de opgave, A. KRUYT.

Sluiten