Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de persoonlijkheid des onderwijzers bepaald wordt.

De medehelper te Sambi-rótö bijv. staat in school-opleiding en kennis achter bij dien te Wönö-hasri; toch zijn in den regel de resultaten van dit onderwijs nergens zoo gunstig als juist te Sambi-rótö. De persoonlijkheid des onderwijzers schijnt voor zijne landgeuooten iets aantrekkelijks te hebben, en hij is met een' zonderlingen ijver voor dat onderwijs bezield. Voor eene kinderschool heeft hij wel hart, hij zou wel willen, dat er eene flinke school in zijne desa was, en de kinderen goed onderwezen werden , als hij dan zelf maar niet als onderwijzer behoefde op te treden. Wij zullen hem met ter tijd een' schoolmeester moeten toevoegen.

De kinderschool zal overal minder behartigd worden, zoolang het aantal gemeenteleden nog gering is, en men zal zich al spoedig met eenige vaardigheid in lezen en schrijven tevreden stellen; trouwens voor een' desabewoner al meer dan genoeg. Onze christen-inlanders hebben die vaardigheid noodig, om den Bijbel en onze boeken te lezen. Zooveel mogelijk sporen wij er toe aan, de kinderen ook te leeren zingen; maar als de onderwijzer niet veel stem en gehoor heeft, wat dan? Het opvoedende element wordt hierbij niet vergeten, of gering geacht. Maar al bezitten vele inlanders vaardigheid om kennis aan te brengen, toch zijn zij daarmeê nog geen paedagogen. Alleen voor zooverre zij bij den zendeling opgevoed worden, kunnen zij het daarbij ondervondene toepassen, als niet later hun eigen inlandsch huisgezin dat wêer verloren doet gaan. In de desa is alleen de zendingschool te verdedigen; doch zij zal daar slechts goed zijn, als een zendeling persoonlijk de leiding op zich kan nemen; anders moet men nog wat geduld hebben, tot de zending wat dieper op het volksleven en het gezin heeft

Sluiten