Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingewerkt, en er eenige meerdere welvaart komt te heerschen.

Algemeene armoede is doodelijk voor alle opvoeding. En zoo zal dan ook de physionomie dier gemeenten geheel afhankelijk worden van het stoffelijk welvaren der desa en het geestelijk leven der gemeente, hetwelk vooral ook voor het gehalte van kerk- en schoolgebouw van beteekenis is, die wij o. a. in ons verslag over 1884 nader besproken hebben. In 't kort: de ervaring, de ontwikkeling der toestanden heeft er ons toe gebracht, zoovéél mogelijk, (onbezoldigde of gering bezoldigde) medehelpers aan te stellen, bij voorkeur gekozen uit de kweekelingen bij den zendeling opgeleid.

Aan de opleiding van deze laatsten moeten dus voortdurend de beste krachten en tijd van den zendeling dagelijks gewijd worden. Op zon- en feestdagen inzonderheid, - want dan vooral is de desabevolking te spreken en te ontmoeten, - bewege hij zich in de verschillende gemeenten. De woonplaats des zendelings wordt naar deze methode eene pépinière, een centrum, waar school gehouden wordt; zieken behandeld worden, naar men zulks verstaat; allerlei vergaderingen van kerkeraad, of met de medehelpers afzonderlijk gehouden worden, en met meer of minder personen allerlei gemeente- of huiselijke belangen behandeld worden. Deze was ook in hoofdzaak de methode van jellesma , die wij nu, geholpen door ervaring en de ontwikkeling der gemeenten, gemakkelijker en beter kunnen toepassen. Heeft de zendeling nu het geluk, in eene gemeente als Mödjöwarnó te kunnen werkzaam zijn, dan zullen hem natuurlijk eigenaardige eischen gesteld worden; hij wordt geroepen, gelijk de omstandigheden hem ook meer daartoe in staat stellen, daar meer intensief te werken; doch voor zijne buitengemeenten blijft hij de boven aangeduide

Sluiten