Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAND EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH INDIË.

De Alifoersche dierenriem.

Nevensgaande teekening van den Minahassaschen zodiak werd mij geleverd door het districtshoofd van Tanawangko, toen ik in die richting nasporingen in het werk stelde. Het kan zijn, dat de inrichting der teekening aan Europeesche voorstellingen herinnert, het is zeker, dat bijna al de namen, de Europeesche maandnamen uitgezonderd, en al de hiëroglyphen van inlandschen oorsprong zijn. De Alifoer van ouden datum heeft blijkbaar de dagelijksclie en jaarlijksche hemelverschijnselen zeer goed waargenomen, voor zoover het onder zijne omstandigheden mogelijk was. Trouwens tot heden toe behoeft men slechts op een gegeven oogenblik den Inlander naar den stand van bet een of ander bekend sterrenbeeld uit den dierenriem te vragen, en hij blijft het antwoord niet schuldig, al heeft onze papieren almanak reeds duizenden geleerd, hunne oogen niet meer op te slaan naar den hemel, alwaar zij tijden en gelegenheden moesten lezen, zoolang een aardsche kalender hun nog ontbrak.

Wij twijfelen er geen oogenblik aan, of de heidensche Minahasser van vroegeren tijd heeft zijne godsdienstige plechtigheden en werkzaamheden in verband gebracht met de verschijnselen aan den hemel; ja wij durven

MED. N.Z.O. XXXI. 21

Sluiten