Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beweren, dat vele zijner heidensche voorstellingen aan de natuur alleen ontleend zijn. Om dit eenigszins op te helderen in betrekking tot den dierenriem, diene het volgende.

De aarde, zoo vertelt ons een Inlander, staat te midden van een groot rijstvat. Ue lezer wete, dat de onontbolsterde rijst of padi bewaard wordt in een vat van boombast gemaakt, welk vat in zijn verband wordt gehouden door een touw van rottan, dat er om heen gewonden en geknoopt is. Bedoeld vat heet in het Alifoersch Sangkor (Mal. loemboeng). De rottan er om heen gebonden heet Soemasangkor of meïehet, d. i. verband of bindsel, of eenvoudig band. Rondom de aarde nu is zulk een rijstvat, doch van ontzettende afmetingen, en de aarde staat midden daarin, of volgens anderen is de aarde zelf een groot rijstvat, welke voorstelling van jongeren datum is.

Volgens een priester nu, met wien wij over heidensche voorstellingen spraken, is er rondom de aarde een hemelsch wezen, dat Meïehet un tana, of band der aarde heet. Bedoeld wezen is noch mensch noch slang, alhoewel het veel van beiden heeft, of, zooals wij zouden zeggen, onder beide gestalten kan voorgesteld worden. De hemelband om de aarde vervolgt met zijn eene uiteinde voortdurend het andere, of, zooals onze priester zegt, de nimmer rustende slang vervolgt met haren kop voortdurend haren staart. Die hemelsche rottanslang of sawawitin schuift altijd voort, zonder haar doel te bereiken. Half geel, half zwart is de kleur van dat geheimzinnig wezen. Een inlander op eene andere plaats verklaarde, dat meïehet un tana hetzelfde is als niehetan, letterlijk: degene wien een band aangelegd is, dus: de gebondene of vastgehechte. Wie die ,/vastge-

Sluiten