Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord, dat ook des noods avondschemering kan beteekenen. Zulke gevallen van terminologie niet tegenovergestelde beteekenis komen onophoudelijk voor. Het tamme varken is, onzes inziens, een beeld geweest van den nacht. Mogen wij nu aannemen, dat het wilde varken de wild voortgejaagde wolken voorstelde, dan is de beteekenis van het vliedende varken op onze teekening heel duidelijk.

Evenals de rijst, komt de palmwijn oorspronkelijk van de goden, en wanneer wij den heidenschen priester zijn sagoweer zien offeren, plaatst hij ook plichtmatig den hamboe met het godenvocht zoodanig, dat die eenigszins helt van het Westen naar het Oosten. Trouwens het godennat, d. i. de regen, komt dan ook, zooals de lezer weet, van het Westen, en is uitgestort en door de aarde ingedronken in April, als wanneer de regentijd voorbij is.

Het nu volgende sterrenbeeld is Loembakën, dat is: wordt achteruitgetrapt of geschopt; want zoo zeggen onze verslaggevers, als de zon in dit sterrenbeeld staat, wordt het op het veldstaande zaad door storm achteruitgeschopt. In den regel wijst men Orion aan als Loembakën, doch waarschijnlijk zijn de tweelingen er mee bedoeld. Wat het achteruitschoppen beduidt is ons duister; doch dat de voet, die er bij geteekend is, op het trappen slaat, is ongetwijfeld.

Ook het sterrenbeeld Katëloean d. i. drieheid, of wel Lakër d. i. »veel" is ons duister; en wij moeten daarover het stilzwijgen bewaren. (1)

De pleiaden worden Rijau genoemd, zooals het nu volgende sterrenbeeld, dat het zevengesternte aanduidt, aangeeft.

Wanneer wij de figuur nagaan in de teekening aan Eijau toegevoegd, dan blijkt ons, dat er een gebla-

(1) Aaat, 4. Red.

Sluiten