Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanhangsel.

NAMEN DER MEDEHELPERS.

A. te Samarang.

1. Asa Kiman, voorganger der gemeente tevens evangelist. 2. Iskak, hulponderwijzer 3. Andries, kweekeling. 4. Jonathan, kweekeling

B. te Kajoe-apoe.

1. Philémon, voorganger der gemeente, tevens werkzaam in de school 2. Gersom, tweede medehelper, bijzonder voor de school.

Statistiek Overzicht.

A. STAAT DER GEMEENTEN.

1. Zielental op uit. 1886.

Samarang. a. Javanen... Mannen. Vrouwen. Kinderen. Totaal. 35 48 36 119 b. Chineezen 17 12 1 30 Kajoe-apoe 14 18 41 73

2. Aspirant-leden der gemeente en jongere catechisanten

Mannen. Vrouwen. Kinderen. Totaal. Samarang 2 3 23 28 Kajoe-apoe — — 20 20

3. Doopelingen in 1885 en 1886.

Mannen. Vrouwen. Kinderen. Totaal. Samarang — 6 8 14 Kajoe-apoe — 1 6 7

B. STAAT DER SCHOLEN.

Samarang uit. 1886. Christen-kinderen. Niet-christen-kinderen. Totaal Jongens. Meisjes. Jongens. Meisjes. 11 — 70 4 85 Kajoe-apoe aanv. 1887 11 4 22 — 37

Sluiten