Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zendeling op Midden-Java, bijgestaan door drie evangelisten.

Van hetzelfde jaar 1S60 is de Zending der Christelijke Gereformeerde Kerk, die drie zendelingen heeft op Java en eene zending opent op Soemba.

En behalve het Hijnsche Hulpzendelinggenootschap, dat geen eigen zending heeft, en van het jaar 1869 af gaven verzamelt voor de in onze Indien ook werkzame Rijnsche zending, noem ik nog het Nederlandsche Luthersche Genootschap, opgericht in 1882, dat één' zendeling heeft op Sumatra.

Het Centraal-Comité tot oprichting en instandhouding van het Seminarie te Depok, gevestigd te Amsterdam, heeft ten doel uit alle deelen van het zendinggebied begaafde jonge mannen tot inlandsche Evangeliedienaren te vormen. In 1884 deden 10 kweekelingen hun eindexamen.

Ik noemde op de u voorgelezen lijst van genootschappen, in onze Oost-Indiën werkzaam, niet het eenige buitenlandsche, omdat het mij in de eerste plaats om de Nederlandsche te doen was. Maar waar ik dan nu in gedachte de kaart voor mij neem, om, van het Westen naar het Oosten voortgaande, u een overzicht te geven van den arbeid en de vrucht der zending in haar geheel, daar is allereerst het Rijnsche Zendelinggenootschap aan de beurt. Het arbeidt op Sumatra en op het eiland Nias, dat een weinig westelijker ligt. Toen ik 't in 18S6 op de jaarvergadering als het meest merkwaardige van geheel het Protestantsche zendingwerk over 1885 trachtte te schetsen, gebruikte ik de gelegenheid mij aangeboden, om aan dat Genootschap een' broedergroet van Nederland te doen toekomen, nu het 50 jaar in onze koloniën werkzaam was geweest. (Zie Meded.: D. XXX, bl. 374 e.v.) In de daar opgenomen schets werden genoemd 13 zendingposten (met 16 zendelingen), met 10,000 gemeenteleden,

Sluiten