Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

later van de hand deed, arbeidt nu te Probolingo op eigen hand, en zendt af en toe berichten van de toeneming zijner gemeente van 300 zielen. Maar dien naam noemende, zijn wij reeds veel te ver oostelijk aangekomen. Wij moeten terug naar Samarang, en, de kust volgende, treffen wij in Japara den Doopsgezinden zendeling p. ant. jansz , onder ons ook wel bekend door zijne landbouw-onderneming te Mergaredja. L)e kolonie op zijn landbezit van 69 bouws telt nu een 180 zielen. Onder de leiding van den Heer schroot benting , die echter Mei '86 in eene andere betrekking overging, gaat de uitwendige bloei naar wensch. In vijf gemeenten telt deze ijverige zendeling 255 zielen. De groote kerklok luidt sinds 10 Mei '85 op eiken zondag, en voor de kerkbouw te Kedoeng-pendjalin is reeds bij de f 1000 bijéén. Als de 41 hoofden van huisgezinnen in de christen-kolonie tot 50 zijn vermeerderd, zullen de aangrenzende woeste gronden, waar nog de tijger huist, tot uitbreiding moeten gaan dienen.

In de nabijheid van Japara is de zendeling de boer van de Ermelosche zendinggemeente werkzaam. Behalve zijne kleine gemeente Njemoh, bekend om den goeden wandel van hare leden, heeft hij te Tempoeran een christendorp aangelegd. Een bekeerling uit de aan opium verslaafden, Mertadjaja, als helper gevestigd te Tjemee, trekt door zijne prediking vele harten, horstman vestigde zich in de nu, op één gezin na, geheel christelijke desa Kalitjeret, en de Neukircher zendeling heider te Gringin. Voor den zich uitbreidenden kring zond de Ermelosche gemeente nog in '86 en '87 evenwel grootendeels voor rekening van Xeukirchen uit: de predikers kamp, jüngst en fries , de twee eersten evenals heider te Neukirchen bij Meurs (Mörs) opgeleid.

MED. N.Z.Ö. XXXI. 26

Sluiten