Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der meest onvruchtbare akkers, en men moet de geloofsvolharding eeren van de Vereeniging, die reeds 28 jaren volhield er hare boden heen te «enden, maar niet minder van de zendelingen, die, hoe ook bedreigd en teleurgesteld, stand hielden op hun' post. Het Nederlandsche Bijbelgenootschap bezorgde eene nieuwe uitgave van het Evangelie van Marcus in het Noefoorsch, bewerkt door de zendelingen van Hasselt en jens . en te Utrecht werden verscheidene leerboekjes in die taal gedrukt, onder toezicht van Ds. verhoeff . Mocht het den wakkeren zendelingen gelukken, naar het in het zuiden door de Engelschen gegeven voorbeeld, Nieuw-Guinea, door op eene kweekschool gevormde inlanders te brengen tot het Christendom en daardoor tot zedelijkheid en beschaving, er zou eene groote overwinning van het Evangelie geboekt worden op de bladzijde der zendinggeschiedenis.

Hebben wij zoo het uiterste oosten van het Nederlandsche zendinggebied bereikt, wij keeren ons nu nog eens naar het westen, om naar de noordelijke gedeelten van de Molukken en van daar over de Sangi eilanden naar het nog niet besproken Celebes te gaan. We komen dan in de residentie Ternate. alzoo genoemd naar een van de kleinste eilanden, waar eene predikantsplaat9 is. Thans is zij vacant, en wordt bediend door den op het eiland Batjan gevestigden Hulpprediker c. de graaf , opgeleid en uitgezonden door de Utrechtsche Vereeniging. Op Almaheira (Ojilolo), het miniatuur van Celebes, zoo groot als twee vijfde van Nederland, arbeidt deze vereeniging sinds '66 door zendeling van dijken , op het door hem voor christenen aangelegde dorp Duma, terwijl van baarda te Soa-konora de school en de kranken bedient, en behalve spelboekjes ook een vragenboekje in de Galelareesche taal kon laten drukken. Klagen zij over weinig toenadering, over mis-

Sluiten