Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in ons midden eene hoogst eervolle plaats kunnen bekleeden.

Dit punt #arbeidsverdeeling in het werk" worde ter overweging aan de Genootschapsbesturen aanbevolen.

III. Samenwerking.

Verdeeling van arbeid gold het tot hiertoe. Maar waarlijk er is onder ons reeds verdeeling genoeg. De vraag is, of wij niet eens aan samenwerking moesten gaan denken:

Samenwerking zonder in eenig opzicht te kort te doen aan ieders zelfstandigheid;

Samenwerking voor zoo verre die mogelijk is, met het oog op tijden en omstandigheden.

Samenwerking waar het geldt dezelfde, gemeenschappelijke belangen.

Samenwerking met eerbiediging van ieders genootschappelijke instellingen en begrippen.

Gij hebt bezwaren? Ik begrijp dit, doch beter, dat zij dan door u te berde gebracht worden, dan dat ik thans reeds beproeve ze te ondertasten en te weêrleggen.

Maar ik denk aan Rome, dat ons nu reeds begint te overvleugelen; dat zijne verdeeldheden wel weet te bedekken, of terzijde te zetten, als het zijn doel wil bereiken; dat daarbij over aanzienlijke middelen beschikt. Laat ons dit niet vergeten.

Konden wij er toe komen, te laten rusten datgene waarin wij verschillen, en met zorg na te gaan waarin wij kunnen samenwerken !

Konden wij op zijn' tijd Abraham navolgen, in wijsheid en liefde, waar uiteengaan van zijne herders en die van Lot noodig werd!

Sluiten