Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEDEELINGEN

VAN WEGE HET

NEDERLANIISCIIE ZENDELINGGENOOTSCHAP;

bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië.

UITGEGEVEN DOOR

BESTUURDERS VAN VOORNOEMD GENOOTSCHAP.

DRIE-EN-DERTIGSTE JAARGANG.

TE ROTTERDAM , BIJ

M. WYT <fc ZONEN.

Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

1889.