Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Is dat zoo?"

De vluchteling schreeuwde op wanhopigen toon, dat hij die vijftien gulden al lang over verdiend had, nagenoeg niet te eten kreeg, zwaar moest werken en op deze reis ontzettend bestolen was door den kapitein.

Waarin ben je bestolen?"

»Ik had vijf korven met sago voor mijn aandeel meegenomen, en nu wij aan wal zijn om ze te verkoopen, zegt de kapitein, dat ik er maar één heb, en dat de andere misschien opgevreten zijn door de mieren."

»Is dat zoo?"

,/Dat liegt hij" en met een wil onze kapitein op den vluchteling los. Middelerwijl pakken wij den brutalen broeder bij de armen en zetten hein buiten de deur, terwijl een diaken er bij komt om hem nog verder naar den weg te werken. De gansche zaak werd het negeryhoofd in handen gegeven, en mocht de bestolene altemet niet weten waar hij heen zou, dan kon hij ten onzent in dienst komen.

//Terugkeeren met dien kapitein zou den man niet aangeraden zijn", meent de diaken.

,/Zou je denken?"

//Het is enkele jaren geleden" zoo verhaalde daarop de diaken, »dat hier een prauw aankwam, waarvan de kapitein een' gloeienden haat had aan een' zijner opvarenden. Hier gekomen brak er een geweldige twist uit. En als het negeryhoofd den matroos niet gedwongen had weêr mede te gaan, dan zou de man misschien nog leven."

tfHoe zoo?"

z/Wel, toen ik later op Ceram kwam, waar de prauw van daan was, had men den opvarende niet meer gezien. De kapitein en zijn overige bemanning waren er meermalen weêr geweest, maar de man niet. De kapitein had