Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de meest bevoorrechte van allen. Zoo er een zendeling op Savoe is of komt, dan woont of vertoeft hij wel meest in de gemeente te Séba. Ook zijn daar ter plaatse wel de meeste leermiddelen en de gemeente telt het grootste aantal leden. Het kerkje is, de moeielijke omstandigheden om op Savoe aan bouwmateriaal te komen in 't oog gehouden, niet geheel ongeschikt voor 't doel, het kan een 600 & 800 menschen bevatten, maar tijdens feestelijke gelegenheden is het te klein, dan zitten de menschen ook buiten rondom de kerk heen. 't Is geheel van hout opgetrokken, de planken voor de omwanding zijn van Singapore aangebracht, voorts is het met het blad van den lontar-palm gedekt. Jammer dat het zoo geheel in 't wild staat, zonder omheining of eenigen aanplant. Ook dient er noodig voorzien te worden in een goed stel banken voor zitplaatsen (1).

Het kerkhof is niet ver van het kerkje. Het onderscheidt zich zeer van de kerkhoven der Savoeneezen, die den heidenschen godsdienst nog aankleven. Of beter gezegd: bij den Hindoe-Savoenees is er eigenlijk geen sprake van kerkhoven. De Savoenees begraaft zijn' doode vóór of onder zijn huis, en wat nog meer tegen de gezondheid van den levende ingaat is, dat de dooden twee, drie, de vorsten acht, soms tien dagen in huis bewaard worden. \ Alleen bij heerschende ziekten, zooals pokken, koorts, cholera enz., worden de slachtoffers terstond begraven. En dat graf vóór of onder 't huis is nog geen el onder den beganen grond, en rond, gelijk men een put graaft om water te putten. De geliefde afgestorvene wordt drie dagen bewaard, bij 't

(1) Nu en dan wordt de aandacht én van den spreker én van de toehoorders afgetrokken door 't kraken van deze of gene bank, die in duigen valt.