Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het toch eenigszins de goedkeuring van de BB. mag wegdragen. (1) Er is een portret bij van een' jongen Ambonees, Pieter. De Goeroe van Liaai is zijn oom; vóór ongeveer zes jaar kwam deze van Ambon hier. De jongen heeft veel doorstaan, is al zwervende bij mij gekomen en is de eenige bediende dien ik in huis heb. Mijn eten wordt gekookt bij de vrouw van den Goeroe, ongeveer tien minuten van hier, en wordt tweemaal daags door Pieter gehaald. Ik zou er nooit voor kunnen zijn een' zendeling uit te zenden zonder vrouw; want er is veel vaste wil toe noodig om staande te blijven, vooral in zulke streken als Soemba, Savoe, enz. Pieter leert goed; hij is nu elf jaar, kon het zijn, hij zou gaarne goeroe worden. Ik heb hem gezegd, dat als hij getrouw is en goed zijn best doet, dit misschien wel zal gelukken.

Ik ben blijde, dat de BB. 't in de Jaarvergadering hebben uitgesproken, dat Java vooraan staat, dat de zending aldaar wel 't meest dient behartigd te worden, maar dat waar we 't eene doen, 't andere niet behoeft nagelaten te worden. Is niet meermalen de vraag gedaan: Zullen wij den arbeid onder den Islam blijven volhouden ? Alhoewel ik deze vraag niet ontkennend beantwoord, zoo heb ik toch vrijmoedigheid te beweren, dat er veel, zeer veel grond bestaat voor deze vraag. Weerklinkt niet te midden van den Islam het woord <,dood" van afgrond tot afgroud, al dieper en dieper, duizendmaal weerkaatst en herhaald? Zou men dan den arbeid, zoo hier als elders, waar gelukkig de Islam de harten der arme bewoners nog niet heeft gepantserd, staken, omdat er onder 't koude, kille, donkere lijkkleed van den Islam op Java niet genoeg gearbeid kan wordenP Dat nooit!,, .In der eeuwigheid niet! Wat ik op Java in geen 14 jaar heb

(I) De photographiën zijn uitstekend. Red.