Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in tegenstelling van Soeinba, waar zij meestal plateau's vormen. De hoogste toppen worden tusschen Séba en Liaai gevonden. Oud, hoog hout wordt er niet gevonden, de meeste toppen zijn, vooral in den droogen tijd, naakt, kaal. Dan beweegt men zich, daar reizende, in eene zee van licht en in een bad van Hollandsche kachelwarmte. En die vlugge, goede, sterke Savoeneesche paarden, moedig, des noods snel, klauteren ze op en af en torschen den last, ook al missen zij de noodige oppassing, (1) en al zwerven zij vaak bij gebrek aan water en voedsel, als geraamten rond. (Er zijn dit jaar op Savoe meer dan 1000 paarden gestorven. En dit jaar was er geen uitvoer van paarden, anders waren er in lang zooveel niet gestorven).

Waarom beplant de Savoenees zijne bergen niet? Zou daardoor de regen niet meer verzekerd zijn en de Savoenees goed hout krijgen? Prauwen heeft hij toch. (2) Waartoe zooveel moeite? waartoe den strijd aangebonden tegen een' steenachtigen bodem, verschroeiende zonnewarmte en 't geweld van de losloopende, hongerige paarden en karbouwen, die al het jong gewas afvreten? Om hierin verandering te brengen is de energie der westersche volken noodig.

Een goede drie uur te paard, berg op en af, vaak langs onmogelijke paden, waarvoor wij, onbekwaam in 't bergreizen, terug deinzen; maar die door den Savoenees

(1) Zij worden nooit geroskamd, hoogst zelden gebaad; zij zijn sterker dan het beroemde Soemba-paard (Sandelwood); alhoewel kleiner (beneden 4 voet), zijn zij moediger en meer volhardend in 't loopen en klimmen. Immers zij worden er bij opgebracht. In de gloeiende zonnestralen staan zij hun middagdutje te doen, en zoeken zij waar zij een weinig voedsel mogen vinden. (2) Wij vermoeden, dat Br. Biegek hier bedoelt, waarom vischt de Savoenees niet meer? Eene vraag, die wij vroeger inbrachten. Red.