Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achterste gedeelte van 's meesters groote platte schoenen.

't Is dan ook wel moeielijk om op Savoe iets te krijgen, ook al heeft men een paar centen op zak. Noord . . water, Oost . .. zee, Zuid, West, niet anders, alles water, de schier onbegrensde zee. En wil men iets van buiten hebben, hoeveel maanden moet men wachten, en . .. hoe bitter duur! En dan is 't de vraag nog of men goede waar voor zijn geld krijgt. Ach, hoe diep afhankelijk is men op Savoe en op dergelijke afgelegen afgesloten eilanden. Daarom is 't de aangewezen weg om hier vooral goed met de Radja's en Radja-moeda's te zijn. Is men dat niet, kan de zendeling hun hart niet innemen, dan kan hij zijne biezen wel pakken. De zendeling voor Savoe en dergelijke eilanden moet een man zijn van groote zelfverloochening, geduld, zachtmoedigheid en liefde. Hij moet althans iets hebben van die hemelsche kracht der eeuwige liefde, waardoor de Apostel gedrongen werd te bidden : //Wij bidden u van Christus wege: laat u met God verzoenen."

Hierbij houde men in 't oog, dat de lijnen waardoor het Savoeneesche volk in klassen wordt verdeeld scherp zijn geteekend. Men telt vier klassen: 1°. de Radja's; 2°. de Molaikats (engelen: radja moeda's, fettors, t.oemoekoens); 3°. de Manoesia's (de menschen); 4°. de Boedaks (slaven). Nu is 't inderdaad vermakelijk en bedroevend tevens aan te zien, hoe, als de Radja lacht, al de Engelen en Menschen en Slaven meê lachen, maar o wee! als de vorst een scheef gezicht trekt, als zijne zon bewolkt is, dan ziet men niet dan buien en donderwolken op de gezichten vau Engelen, Menschen en Slaven. En krijg dan maar iets gedaan! Dan is 't alles jja" 0goed" //best"; edoch dat //ja" en »goed" en //best" perst ous de tranen uit de oogen; en doet er wat aan ! Hier moet worden geleden.