Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vond dat ook. Na ruim een uur gewacht te hebben, begaf ik mij op weg om den Goeroe te bezoeken. Wij ontmoetten elkaar op den weg: de Goeroe was inderdaad ziek. Te samen begaven we ons naar den Radja. Des avonds brak de bom los. We zaten gezellig bij een, onder den helderen sterrenhemel van Savoe, vóór de roema-Compagnie. Maar de hemel van den Radja en ook die van den Goeroe was zwaar bewolkt, de hitte van vele dagen had zooveel electriciteit ontwikkeld, dat er niet dan bliksemstralen gezien en donderslagen gehoord konden worden. Alhoewel vermoeid, had ik toch de noodige gereedschappen bij mij om hen te ontladen. (1)

De Goeroe had een babi (varken), trouwens hij heeft er wel meer, en dat moet ook; want met een huisgezin moet men op Savoe om eenig vleesch te bekomen ook babi's hebben. Die babi was te ver van huis gegaan en op 't rijstveld van den Radja gekomen, had hij zich daar te goed gedaan aan de paddi van den vorst. Deze, boos en driftig, gebood zijn volk, of zooals de vorst zegt, gebood zijn volk niet, die babi met een parang (slagzwaard) te gooien; die babi werd gewond en was met achterlaten van bloedsporen, naar 't huis van den Goeroe gevlucht, daar, na gedaan onderzoek gebleken niet meer te kunnen leven, geslacht, gebraden, gekookt en opgegeten.

De vorst staat op, is driftig, loopt heen en weer, vraagt getuigen en gaat weêr zitten. De vrouw van den vorst geeft den Goeroe gelijk, en voegt haren man toe, dat hij 't ook wel met een ander houdt. De vorst

(1) Terwijl ik dit schrijf hebben we hier eene vrij sterke aardbeving, vertikaal en horizontaal van 't Oosten naar 't Westen p.m. 5 sec. Alles schokt en beweegt, gelukkig bewoon ik een houten huis; ik weet niet of steenen huizen 't wel zoo goed zouden hebben doorstaan.